START

END

News
Admin

งานแถลงข่าว CMU - Chiang Mai Marathon 2022

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว “วิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน 2565 ครั้งที่ 6 (CMU - Chiang Mai Marathon 2022)

06 July 2022
News
Admin

เชิญชวนนักศึกษา มช. ทุกรุ่น ทุกคณะร่วม ออกเสียงเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช.

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษา มช. ทุกรุ่น ทุกคณะร่วม ออกเสียงเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร ปี 2565-2567

05 July 2022
News
Admin

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้เข้ารับสมัครการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ.2565-2567

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้เข้ารับสมัครการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วาระการบริหาร พ.ศ.2565-2567

04 July 2022
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ นายเฉลิมชาติ นครังกุล อดีตประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 19, รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมื่อวันที่ 27 มกราคม

28 January 2022
News
Admin

พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

 

01 January 1970
News
Admin

ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ได้นำทีมไปช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านน้ำซำ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ผู้แทนชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ได้นำทีมไปช่วยเหลือปรับปรุงประตูรั้วหน้าโรงเรียนและปรับปรุงห้องสมุด ปรับปรุงฐานเสาธง โรงเรียนบ้านน้ำซำ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น แจกทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีทุกระดับชั้น

01 January 1970
News
Admin

ขอเชิญร่วมโครงการลด PM 2.5 ให้จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเทคโนโลยี AI ด้วยการร่วมบริจาคคนละเล็กละน้อยทางระบบ CMU E - donation

ขอเชิญร่วมโครงการลด PM 2.5 ให้จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเทคโนโลยี AI ด้วยการร่วมบริจาคคนละเล็กละน้อยทางระบบ CMU E - donation ( สำหรับบุคคลธรรมดาสามารถแสกน QR Code เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลพร้อมชำระเงิน และจะได้ใบเสร็จลดหย่อนภาษี 2 เท่า ส่วนนิติบุคคลสามารถประสาน

14 January 2022
News
Admin

กำหนดการ พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

กำหนดการ พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

04 January 2022
News
Admin

การแข่งขันกีฬาจักรยาน Tour de CMU ครั้งที่ ๑ โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันอย่างถูกต้อง จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน Tour de CMU ครั้งที่ ๑ โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันอย่างถูกต้อง จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยขอให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อ

17 December 2021
News
Admin

ผลการพิจารณานักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 8/2564

เรื่อง ผลการพิจารณานักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปี พ.ศ.2564

09 December 2021