START

END

News
Admin

กำหนดการ พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

กำหนดการ พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

04 January 2022
News
Admin

การแข่งขันกีฬาจักรยาน Tour de CMU ครั้งที่ ๑ โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันอย่างถูกต้อง จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน Tour de CMU ครั้งที่ ๑ โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันอย่างถูกต้อง จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยขอให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อ

17 December 2021
News
Admin

ผลการพิจารณานักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 8/2564

เรื่อง ผลการพิจารณานักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปี พ.ศ.2564

09 December 2021
News
Admin

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา สมาคมนักศึกาาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทุนน้องเราชาว มช.” ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา
สมาคมนักศึกาาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ทุนน้องเราชาว มช.” ประจำปีการศึกษา 2564

29 October 2021
News
Admin

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 

13 October 2021
News
Admin

จบกันไปแล้ววันที่ 2 ของการอบรม CMU Alumni Speech #2 “ศาสตร์และศิลป์การพูดสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ ๒”

จบกันไปแล้ววันที่ 2 ของการอบรม

"ถึงแม้การอบรมใกล้จะจบลงแล้ว แต่ความรู้นั้นยังไม่หมดไป"

พบกับความสนุกกันใหม่อีกครั้งในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

สอนให้จำ ทำให้ดู รู้ให้ลึก อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

10 October 2021
News
Admin

จบกันไปแล้ววันแรกของการอบรม CMU Alumni Speech #2

จบกันไปแล้ววันแรกของการอบรม CMU Alumni Speech #2 “ศาสตร์และศิลป์การพูดสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ ๒”

แต่ความสนุกยังไม่จบ!! พบกันใหม่อีกครั้งในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2564

03 October 2021
News
Admin

เปิดรับสมัครรอบสุดท้าย CMU-Chiang Mai Marathon Virtual Run 2

เปิดรับสมัครรอบสุดท้ายแล้วนะคร้าบบบ ที่

https://www.cmu-marathon.com

07 October 2021
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Online Zoom
โดยมีนางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม 

25 September 2021
News
Admin

ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งนายสมยศ วงษ์ทองสาลี ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา เลขานุการและอุปนายก ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่อ

23 September 2021