START

END

News
Admin

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2/ 2565 เรื่อง ผลการพิจารณานักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2/ 2565

เรื่อง ผลการพิจารณานักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปี พ.ศ. 2565

01 January 1970
News
Admin

Behind The Scene พวกเราร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้คนละมือ จัดเตรียมเสื้อวิ่งนับหมื่นตัว Race Pack 5 พันกว่าถุง สำหรับงานวิ่งการกุศล CMU CM Marathon 2022

Behind The Scene พวกเราร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้คนละมือ จัดเตรียมเสื้อวิ่งนับหมื่นตัว Race Pack 5 พันกว่าถุง สำหรับงานวิ่งการกุศล CMU CM Marathon 2022

05 November 2022
News
Admin

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์​ ดร.นพ.สุทัศน์​ ฟู่​เจริญ ที่ได้รับพระราชทาน​ ปริญญาดุษฏีบัณทิตกิตติมศักดิ์​

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์​ ดร.นพ.สุทัศน์​ ฟู่​เจริญ​ ที่ได้รับพระราชทาน​ปริญญาดุษฏีบัณทิตกิตติมศักดิ์

01 November 2022
News
Admin

ผ่านกันไปแล้วครึ่งทาง สำหรับโครงการอบรม "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 6 (Real Engineer CMU)”

ผ่านกันไปแล้วครึ่งทาง สำหรับโครงการอบรม "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 6 (Real Engineer CMU)” กับ 9 นักพัฒนามืออาชีพ

21 October 2022
News
Admin

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 โดยมีนางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม

18 October 2022
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่า มช ได้ร่วมเข้าประชุมครั้งแรกของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ และ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุธ แซ่เตี๋ยว

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ได้ร่วมเข้าประชุมครั้งแรกของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ และ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุธ แซ่เตี๋ยว

24 August 2022
News
Admin

ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี​มหาวิทยา​ลัยเชียงใหม่คนใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี​มหาวิทยา​ลัยเชียงใหม่คนใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

16 August 2022
News
Admin

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม​นักศึกษา​เก่า มช. วาระการบริหาร 2565-2567

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม​นักศึกษา​เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร 2565-2567 ตามรายละเอียดดังแนบนี้

12 August 2022
News
Admin

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม​นักศึกษา​เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร 2565-2567

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม​นักศึกษา​เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร 2565-2567 ตามรายละเอียดดังแนบนี้

12 August 2022
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่าจากองค์กรต่างๆ เสนอชื่อเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 65

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่าจากองค์กรต่างๆ เสนอชื่อเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 65

01 August 2022