News
Admin

ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร ปี 2565 - 2567

ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ  ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วาระการบริหาร ปี 2565 - 2567
 

01 June 2022
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ นายเฉลิมชาติ นครังกุล อดีตประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 19, รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมื่อวันที่ 27 มกราคม

28 January 2022
News
Admin

พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

 

01 January 1970
News
Admin

ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ได้นำทีมไปช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านน้ำซำ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ผู้แทนชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ได้นำทีมไปช่วยเหลือปรับปรุงประตูรั้วหน้าโรงเรียนและปรับปรุงห้องสมุด ปรับปรุงฐานเสาธง โรงเรียนบ้านน้ำซำ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น แจกทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีทุกระดับชั้น

01 January 1970
News
Admin

ขอเชิญร่วมโครงการลด PM 2.5 ให้จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเทคโนโลยี AI ด้วยการร่วมบริจาคคนละเล็กละน้อยทางระบบ CMU E - donation

ขอเชิญร่วมโครงการลด PM 2.5 ให้จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเทคโนโลยี AI ด้วยการร่วมบริจาคคนละเล็กละน้อยทางระบบ CMU E - donation ( สำหรับบุคคลธรรมดาสามารถแสกน QR Code เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลพร้อมชำระเงิน และจะได้ใบเสร็จลดหย่อนภาษี 2 เท่า ส่วนนิติบุคคลสามารถประสาน

14 January 2022
News
Admin

กำหนดการ พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

กำหนดการ พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

04 January 2022
News
Admin

การแข่งขันกีฬาจักรยาน Tour de CMU ครั้งที่ ๑ โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันอย่างถูกต้อง จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน Tour de CMU ครั้งที่ ๑ โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันอย่างถูกต้อง จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยขอให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อ

17 December 2021
News
Admin

ผลการพิจารณานักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 8/2564

เรื่อง ผลการพิจารณานักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปี พ.ศ.2564

09 December 2021
News
Admin

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา สมาคมนักศึกาาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทุนน้องเราชาว มช.” ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา
สมาคมนักศึกาาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ทุนน้องเราชาว มช.” ประจำปีการศึกษา 2564

29 October 2021
News
Admin

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 

13 October 2021