START

END

News
Admin

ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2567

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2567

13 June 2024
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล (ENTANEER RALLY 2024) เส้นทางกรุงเทพ – ชลบุรี

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล (ENTANEER RALLY 2024) เส้นทางกรุงเทพ – ชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567

27 April 2024
News
Admin

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3/2567

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3/2567
เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 "ครบรอบ 60 ปี มช. ปั่นปิ๊กบ้านกั๋น"

28 May 2024
News
Admin

ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ.2567-2569

ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ ลงสมัครเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ.2567-2569

05 May 2024
News
Admin

Real Engineer CMU รุ่น 8 โครงการอบรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเมือง รุ่นที่ 8

เปิดรับสมัครแล้ว Real Engineer CMU รุ่น 8 โครงการอบรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเมือง รุ่นที่ 8

01 May 2024
News
Admin

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2567 – 2569 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2567 – 2569

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2567 – 2569

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2567 – 2569

14 May 2024
News
Admin

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2/2567

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2/2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2567 – 2569

17 April 2024
News
Admin

Behind The Scene พวกเราร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้คนละมือ จัดเตรียมเสื้อวิ่งนับหมื่นตัว Race Pack 5 พันกว่าถุง สำหรับงานวิ่งการกุศล CMU CM Marathon 2022

Behind The Scene พวกเราร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้คนละมือ จัดเตรียมเสื้อวิ่งนับหมื่นตัว Race Pack 5 พันกว่าถุง สำหรับงานวิ่งการกุศล CMU CM Marathon 2022

05 November 2022
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่า มช ได้ร่วมเข้าประชุมครั้งแรกของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ และ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุธ แซ่เตี๋ยว

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ได้ร่วมเข้าประชุมครั้งแรกของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ และ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุธ แซ่เตี๋ยว

24 August 2022