พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

20 January 2022

มอบทุนการศึกษา CMU CHARITY BIKE RIDE 2018

 "คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี" ท่านนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา CMU Charity Bike Ride 2018 ให้กับน้องฯนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด และ ท่าน "ไพศาล สุรธรรมวิทย์" ประธานอนุกรรมการจัดงาน CMU Charity Bike Ride ร่วมกล่าวให้โอวาทกับน้องๆนักศึกษาที่ได้รับทุน .... โดยมีท่านรองอธิการบดี รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดหาทุนฯ และคณะกรรมการที่ทำการคัดเลือกนักศึกษา..... เพื่อเข้ารับการมอบทุนการศึกษาฯในปีนี้ จำนวนทั้งสิ้น 11 ทุน รวมมูลค่า 1,500,000 บาท 
--------------------------
**หมายเหตุ : โครงการ CMU Charity Bike Ride ภายใต้การกำกับของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา โดยมีผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาฯ จำนวนทั้งสิ้น 853 คน..... โครงการนี้เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานรอบตัวเมืองเชียงใหม่.... เพื่อระดมทุนจากรุ่นพี่ๆนักศึกษาเก่า มช. และผู้มีจิตศรัทธา โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น...... เพื่อนำมาตั้งเป็นกองทุนสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ประสบปัญหาครอบครัวและขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และได้มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ มช.ในปี 2561 และในปีนี้ 2562 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

19 August 2019

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสัมภาษณ์การมอบทุนการศึกษาโครงการ CMU Charity Bike Ride ประจำปี 2562

CMU Charity Bike Ride 

**ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสัมภาษณ์**
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ หอพักชาย อาคาร 6

- สำหรับชั้นปีที่ 1 และ 2 ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป

- สำหรับชั้นปีที่ 3 และทุนเฉพาะกิจ ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

31 July 2019

รับน้องรถไฟ ประจำปี 2562

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันคล้องพวงมะลิและให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 62) ที่เดินทางมากับขบวนรถไฟ โดยเริ่มจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ มายังสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในประเพณีรับน้องรถไฟ 2562

22 July 2019

พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี แก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก ให้เกียรติเข้าร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นฯ เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. 

24 January 2019

การวางพวงหรีด

การวางพวงหรีดเคารพศพ

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ รศ.ดร.ยุพิน เพียรมงคล นักศึกษาเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส 21  ณ วัดสันทรายหลวง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

03 July 2018

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมฯ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้ามอบทุนการศึกษา ปี 2560 ที่ได้จากการจัดกิจกรรม CMU Marathon 2 และจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 5,377,126.84 บาท 

02 July 2018

การมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมฯ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้ามอบทุนการศึกษา ปี 2560 ที่ได้จากการจัดกิจกรรม CMU Marathon 2 และจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 5,377,126.84 บาท โดยได้มอบให้แก่คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเงิน 244,414.84 บาท เมื่อวัน 30 มิถุนายน 2561 ณ คณะเทคนิคการแพทย์

02 July 2018

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/ 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/ 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการประชุมทางไกลไปยัง  โชว์รูม Toyota Buzz สาขาถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสมาคม  ที่ไม่สะดวกในการเข้าประชุม ที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่ โชว์รูม Toyota Buzz สาขาถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

28 June 2018

ประชุมโครงการลูกช้างรักชีวิต

โครงการลูกช้างรักชีวิต

แผนการรณรงค์ "นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์'

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกับสภานักศึกษาจัดประชุมแผนการรณรงค์"นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น"เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวมหมวกนิรภัยกันมากขึ้น

28 June 2018