งานแถลงข่าวโครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

งานแถลงข่าวโครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีงานแถลงข่าวโครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานบริษัทโตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขาถนนเกษตร – นวมินทร์ ได้รับความสนใจจากที่เชิญชวนมาในงานแถลงข่าว เป็นจำนวน 39 คน จาก 21 สำนักข่าว

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 7

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 7

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก คุณพิสิฐ  รังสฤษฏ์วุฒิกุล นักศึกษาเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร รหัส 19 และนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2559 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมด้วยคุณวันชัย พนม นักศึกษาเก่า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 25 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ In (Inspiration) & In (Innovation) Talk By CMU Business Club ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรุงเทพมหานคร  ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเก่าและผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวน 50 คน

27 June 2018

การแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

การแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 6

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 6

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 24 เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “In & In Talk” (Inspiration & Innovation Talk by CMU Business Club) ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 SCG Experience CDC ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา กรุงเทพฯ

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club North ครั้งที่ 4

กิจกรรม CMU Business Club North ครั้งที่ 4

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club North ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด นักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 23 เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “In & In Talk” (Inspiration & Innovation Talk by CMU Business Club) ณ ห้องสโลป (Slope) 1 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 5

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 5

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) นักศึกษาเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ รหัส 15 เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “In & In Talk” (Inspiration & Innovation Talk by CMU Business Club) ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

27 June 2018

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  เวลา 13.00 น. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดขึ้น ณ บริเวณลานสักข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 4

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 4

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 22 เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “In & In Talk” (Inspiration & Innovation Talk by CMU Business Club) ณ ห้องภาณุพันธุวงศ์ บจก.ไปรษณีย์ไทย (สำนักงานใหญ่) ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

27 June 2018

งานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรและแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์อาวุโส มช. ปี 2560

งานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรและแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์อาวุโส มช. ปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรและแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์อาวุโส มช. ปี 2560 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

27 June 2018

CMU Business Club BKK ครั้งที่ 3

CMU Business Club BKK ครั้งที่ 3

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด และ บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “In & In Talk” (Inspiration & Innovation Talk by CMU Business Club) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 11.30-16.00 น. ณ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ (สุวรรณภูมิ)

27 June 2018