การมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 3

การมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 3

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมฯ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมมอบเงินทุนการศึกษา ให้คณะต่างๆ

27 June 2018

โครงการ “การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาราธอน 2560 ครั้งที่ 2 (Chiang Mai University Marathon 2017)”  

โครงการ “การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาราธอน 2560 ครั้งที่ 2 (Chiang Mai University Marathon 2017)”  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีโครงการ “การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาราธอน 2560 ครั้งที่ 2 (Chiang Mai University Marathon 2017)” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันจากบริเวณหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกสู่ถนนห้วยแก้ว ไปตามเส้นทางที่จัดเตรียมไว้ และสิ้นสุด ณ เส้นชัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018

พิธีประกาศเกียรติคุณ รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ และการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีประกาศเกียรติคุณ รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ และการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณและรับมอบโล่เชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.30 น. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018

CMU Business Club North ครั้งที่ 3

 • CMU Business Club North ครั้งที่ 3

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club North ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุฑาภัทร บุณย์วงศกร นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (P&G) เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ CMU In (spire) & In (novation) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018

การขึ้นทะเบียนนักศึกษาเก่าช่วงรายงานตัวบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การขึ้นทะเบียนนักศึกษาเก่าช่วงรายงานตัวบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาเก่า  ในช่วงรายงานตัวบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 มกราคม 2560  เวลา 08.30 – 16.30น. และวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.30-12.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018

การมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 2

การมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 2

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมมอบเงินทุนการศึกษาที่ได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018

การมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1

 • การมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1
 • สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมฯ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมมอบเงินทุนการศึกษาที่ได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1,570,000.00 บาท แบ่งให้ทุกคณะ จำนวน 20 คณะ และ 1 วิทยาลัย อย่างเท่าเทียมกัน เป็นเงินจำนวน คณะละ 74,761.90 บาท

  การมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ประกอบด้วยคณะดังต่อไปนี้

 • คณะนิติศาสตร์

 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 • คณะสังคมศาสตร์

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • คณะเศรษฐศาสตร์

 • คณะวิจิตรศิลป์

 • คณะเกษตรศาสตร์

26 June 2018

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณภัทราภรณ์ สุวรรณกาศ นักศึกษาเก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 24 และ คุณแม่บัวจันทร์ สุวรรณกาศ

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจ และร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณภัทราภรณ์ สุวรรณกาศ นักศึกษาเก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 24  และ คุณแม่บัวจันทร์ สุวรรณกาศ ที่บ้านกาศใต้ สูงเม่น จังหวัดแพร่

02 April 2018

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหาเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าคณะ ทั้งสองคณะ

เมื่อวันอาทิตย์ 1 เมษายน 2561 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษย์ศาสตร์ และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาสิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหาเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าคณะ ทั้งสองคณะ โดยมี นายสมยศ วงษ์ทองสาลี อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. เป็นประธานจัดงาน ดร.ซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สยามพารากอน

02 April 2018

พิธีประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ณ หอประชุม วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561

26 January 2018