START

END

News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ได้ร่วมสนับสนุนและร่วมเดินรับน้องขึ้นดอยประเพณีรับน้องขึ้นดอย ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ได้ร่วมสนับสนุนและร่วมเดินรับน้องขึ้นดอยประเพณีรับน้องขึ้นดอย ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

26 November 2023
News
Admin

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เนื่องจากคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี 4 ปี ในวันที่ 25 มีนาคม 2567

20 October 2023
News
Admin

Behind The Scene พวกเราร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้คนละมือ จัดเตรียมเสื้อวิ่งนับหมื่นตัว Race Pack 5 พันกว่าถุง สำหรับงานวิ่งการกุศล CMU CM Marathon 2022

Behind The Scene พวกเราร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้คนละมือ จัดเตรียมเสื้อวิ่งนับหมื่นตัว Race Pack 5 พันกว่าถุง สำหรับงานวิ่งการกุศล CMU CM Marathon 2022

05 November 2022
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่า มช ได้ร่วมเข้าประชุมครั้งแรกของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ และ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุธ แซ่เตี๋ยว

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ได้ร่วมเข้าประชุมครั้งแรกของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ และ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุธ แซ่เตี๋ยว

24 August 2022
News
Admin

ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี​มหาวิทยา​ลัยเชียงใหม่คนใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี​มหาวิทยา​ลัยเชียงใหม่คนใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

16 August 2022
News
Admin

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม​นักศึกษา​เก่า มช. วาระการบริหาร 2565-2567

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม​นักศึกษา​เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร 2565-2567 ตามรายละเอียดดังแนบนี้

12 August 2022
News
Admin

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม​นักศึกษา​เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร 2565-2567

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม​นักศึกษา​เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร 2565-2567 ตามรายละเอียดดังแนบนี้

12 August 2022
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่าจากองค์กรต่างๆ เสนอชื่อเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 65

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่าจากองค์กรต่างๆ เสนอชื่อเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 65

01 August 2022
News
Admin

ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ ใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2565-2567

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วาระการบริหาร พ.ศ. 2565-2567

05 August 2022