News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่า มช ได้ร่วมเข้าประชุมครั้งแรกของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ และ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุธ แซ่เตี๋ยว

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ได้ร่วมเข้าประชุมครั้งแรกของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ และ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุธ แซ่เตี๋ยว

24 August 2022
News
Admin

ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี​มหาวิทยา​ลัยเชียงใหม่คนใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี​มหาวิทยา​ลัยเชียงใหม่คนใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

16 August 2022
News
Admin

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม​นักศึกษา​เก่า มช. วาระการบริหาร 2565-2567

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม​นักศึกษา​เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร 2565-2567 ตามรายละเอียดดังแนบนี้

12 August 2022
News
Admin

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม​นักศึกษา​เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร 2565-2567

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม​นักศึกษา​เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร 2565-2567 ตามรายละเอียดดังแนบนี้

12 August 2022
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่าจากองค์กรต่างๆ เสนอชื่อเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 65

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่าจากองค์กรต่างๆ เสนอชื่อเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 65

01 August 2022
News
Admin

ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ ใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2565-2567

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วาระการบริหาร พ.ศ. 2565-2567

05 August 2022
News
Admin

นายกสมาคมฯ นางนฤมล พูลเพียร ร่วมกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดี และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 46,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลแม่แตง

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย นายกสมาคมฯ นางนฤมล พูลเพียร ร่วมกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดี และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 46,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลแม่แตง

22 July 2022
News
Admin

งานแถลงข่าว CMU - Chiang Mai Marathon 2022

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว “วิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน 2565 ครั้งที่ 6 (CMU - Chiang Mai Marathon 2022)

06 July 2022
News
Admin

เชิญชวนนักศึกษา มช. ทุกรุ่น ทุกคณะร่วม ออกเสียงเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช.

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษา มช. ทุกรุ่น ทุกคณะร่วม ออกเสียงเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร ปี 2565-2567

05 July 2022
News
Admin

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้เข้ารับสมัครการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ.2565-2567

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้เข้ารับสมัครการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วาระการบริหาร พ.ศ.2565-2567

04 July 2022