"ทุนน้องเราชาว มช." เปิดรับสมัครแล้ว!!

25 June 2024


"ทุนน้องเราชาว มช." 
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร โครงการทุนการศึกษา " ทุนน้องเราชาว มช. "
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://sites.google.com/view/alumni-scholarship-for-cmu/
เปิดรับสมัครตั้งแต่
25 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2567
#ทุนน้องเราชาวมช #ทุนน้องเราชาวมช67