START

END

News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่าจากองค์กรต่างๆ เสนอชื่อเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่าจากองค์กรต่างๆ เสนอชื่อเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566

02 June 2023
News
Admin

ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งนายสมยศ วงษ์ทองสาลี ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา เลขานุการและอุปนายก ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่อ

23 September 2021
News
Admin

แสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนายสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่า และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 August 2018
News
Admin

การประชุมโครงการลูกช้างรักชีวิต

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมกับองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการรณรงค์ "นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น"

24 June 2018
News
Admin

การประชุมร่วมกับองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมร่วมกับองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายชาติชาย อุปนายกสมาคมฯ และประธานคณะทำงานการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาปัจจุบั

27 January 2018
News
Admin

การร่วมงานแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การร่วมงานแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนางนารีตน์ จันทรมังกร อุปนายก นายชาติชาย ชินวัตร อุปนายก และรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์

21 December 2017
News
Admin

พิธีลงนาม “ปณิธานแห่งความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

พิธีลงนาม “ปณิธานแห่งความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

สมาคมนักศึกษาเก่าม

25 November 2017
News
Admin

การร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

การร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทาลัยเชียงใหม่ ได้

08 October 2017
News
Admin

กิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560

กิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมประเพณีนำนักศ

09 September 2017
News
Admin

ประเพณีรับน้องรถไฟ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับน้องรถไฟ เป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่กิจกรรมแรกของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดจุดเริ่มต้นของความสุข CMU: Happiness Starts HERE ให้นักศึกษารุ่นพี่มารอรับน้องใหม่ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วยรถไฟขบวนพิเศษเฉพาะ

21 July 2017