ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

23 September 2021

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งนายสมยศ วงษ์ทองสาลี ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา เลขานุการและอุปนายก ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก