การแถลงข่าวโครงการ “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU – Chiang Mai Marathon 2018)”

การแถลงข่าวโครงการ “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU – Chiang Mai Marathon 2018)”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU – Chiang Mai Marathon 2018)” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

27 June 2018

กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (CMU Bike Challenge 2560)

กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (CMU Bike Challenge 2560)

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะทำงานกิจกรรม CMU Bike Challenge ได้จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (CMU Bike Challenge)” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารายได้และบริจาคเงินโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากทุกคณะ  ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนื่องจากครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนทุนทรัพย์ให้ศึกษาได้จึงส่งผลให้นักศึกษาต้องออกจากมหาวิทยาลัยกลางคัน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณถนนสันอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 10

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 10

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจาก ดร. นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นักศึกษาเก่า คณะแพทยศาสตร์ รหัส 15 ตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในหัวข้อ Inspiration & Innovation Talk ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เซ็นเตอร์ ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเก่าและผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

27 June 2018

งานทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

งานทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี  สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในทุกๆ คณะ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาธรรมไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018

การประชุมหารือสมาคม/ ชมรม เข้มแข็ง ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมหารือสมาคม/ ชมรม เข้มแข็ง ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือสมาคม/ ชมรม เข้มแข็ง ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ภัตตาคารอาหารจีนเจี่ยท้งเฮง  จังหวัดเชียงใหม่

27 June 2018

การประชุมเตรียมการจัดโครงการ “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่มาราธอน 2560 ครั้งที่ 3”

การประชุมเตรียมการจัดโครงการ “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่มาราธอน 2560 ครั้งที่ 3”

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการประชุมเตรียมการจัดโครงการ “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่มาราธอน 2560 ครั้งที่ 3  (Chiang Mai University – Chiang Mai Marathon 2018)” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 4 บริษัท ฤทธา จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 9

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 9

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ได้รับเกียรติจาก คุณนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์ นักศึกษาเก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต

กรรมการอำนวยการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “HR for ME 4.0 Effective Workforce” ณ ห้องบอร์ดรูม 4 โซน D ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเก่าและผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

27 June 2018

งาน Reunion ครั้งที่ 3

งาน Reunion ครั้งที่ 3

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้การจัดงาน Reunion ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ห้อง Grand Hall บริษัทนิยมพานิช จำกัด  จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน Reunion ได้มีการมอบเงินที่ได้รับจากโครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง และกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาเก่าและอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดือดร้อน

27 June 2018

โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และสมาคม ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดโครงการ "ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ประจำปี 2560" เมื่อวันที่ 3 - 8 กันยายน 2560 มีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ระยะทางตั้งแต่ กรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดลพบุรี จังนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดลำปาง และสิ้นสุดที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมระยะทาง 822 กิโลเมตร

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 8

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 8

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก คุณชวลิต ถนอมถิ่น นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 13 และนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2559 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ In (Inspiration) & In (Innovation) Talk By CMU Business Club ณ สำนักงาน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเก่าและผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวน 50 คน

27 June 2018