ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3/2567

28 May 2024

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3/2567
เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 "ครบรอบ 60 ปี มช. ปั่นปิ๊กบ้านกั๋น"