สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล (ENTANEER RALLY 2024) เส้นทางกรุงเทพ – ชลบุรี

27 April 2024

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล (ENTANEER RALLY 2024) เส้นทางกรุงเทพ – ชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 โดยมีจุดเริ่มต้น ณ ปั๊ม ปตท. ถนนบรมราชนนี พักโรงแรม The Cop Seminar and Resort จังหวัดชลบุรี