ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ.2567-2569

05 May 2024


สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ ลงสมัครเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ.2567-2569

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร ได้ที่ลิงค์นี้

https://drive.google.com/drive/folders/19xI-k97v3zsJHWOwR3VfWGdASXXVGAZ-?usp=drive_link

สอบถามรายละเอียด 053-216227