ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2567

13 June 2024


สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

เสนอชื่อบุคคลที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2567

#นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU #นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่