News
Admin

[ประชาสัมพันธ์] โอกาสมาแล้ว !!! สำหรับน้องนักศึกษา มช. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา

มอบทุนให้น้อง มช. จากรุ่นพี่ ส่งถึงรุ่นน้อง
คณะทำงาน CMU BIKE CHALLENGE และ สมาคมนักศีกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 4 

17 July 2018
News
Admin

การมอบทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017 และเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

12 July 2018
News
Admin

การมอบทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่3/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017 และเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

01 July 2018
News
Admin

การมอบทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่2/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017 และเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

30 June 2018
News
Admin

การมอบทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่1/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017 และเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

27 May 2018
News
Admin

การประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาภายใต้กิจกรรม CMU Bike Challenge ครั้งที่ 1/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมการคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาภายใต้กิจกรรม CMU Bike Challenge ได้กำหนดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่1/ 2561

13 May 2018
News
Admin

การแข่งขัน CMU – CM Marathon 2018

การแข่งขัน CMU – CM Marathon 2018

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขัน “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัย

11 February 2018
News
Admin

ทูลเกล้าฯ ถวายรายได้จากการแข่งขัน CMU Marathon 2017

ทูลเกล้าฯ ถวายรายได้จากการแข่งขัน CMU Marathon 2017

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเงินรายได้จาก“การวิ่งการกุศล

23 January 2018
News
Admin

การแถลงข่าวโครงการ “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU – Chiang Mai Marathon 2018)”

การแถลงข่าวโครงการ “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU – Chiang Mai Marathon 2018)”

มหาว

14 November 2017
News
Admin

กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (CMU Bike Challenge 2560)

กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (CMU Bike Challenge 2560)

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะทำงานกิจกรรม CMU Bike Cha

05 November 2017