News
Admin

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง "CMU Marathon 2017"

15 September 2018
News
Admin

พิธีมอบทุนการศึกษา CMU Bike Challenge 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุน CMU Bike Challenge 2560 จำนวน 17 ทุน เป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

30 August 2018
News
Admin

ปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาค กิจกรรมปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 

14 August 2018
News
Admin

ประกาศ เรื่อง ทุน CMU BIKE CHALLENGE 2560

ประกาศ เรื่อง ทุน CMU BIKE CHALLENGE 2560
จะปิดรับสมัครในวันที่ 10 ส.ค. 2561 

08 August 2018
News
Admin

ประชุมวางแผนเตรียมการจัดงาน "CMU CHANGMAI MARATHON 4"

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมวางแผนเตรียมการจัดงาน "CMU CHANGMAI MARATHON 4"

07 August 2018
News
Admin

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017 และเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

26 July 2018
News
Admin

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017

22 July 2018
News
Admin

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าพบคณบดีคณะสัตวแพทย์ เพื่อมอบเงินจากการจำหน่ายสินค้า “การแข่งขันวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่ มาราธอน ครั้งที่ 3 ปี 2561 CMU - CM Marathon 2018” ให้แก่ กองทุนส

22 July 2018
News
Admin

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017

21 July 2018
News
Admin

[ประชาสัมพันธ์] โอกาสมาแล้ว !!! สำหรับน้องนักศึกษา มช. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา

มอบทุนให้น้อง มช. จากรุ่นพี่ ส่งถึงรุ่นน้อง
คณะทำงาน CMU BIKE CHALLENGE และ สมาคมนักศีกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 4 

17 July 2018