News
Admin

[ CMU Charity Bike Ride 2018 ]

มอบเงินจัดตั้งกองทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา
นายไพศาล สุธรรมวิทย์ ประธานคณะอนุกรรมการการปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 CMU Charity Bike Ride 2018 มอบเงินจำนวน 1,200,000 บาท 

18 November 2018
News
Admin

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่คณะเศรษฐศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017

07 November 2018
News
Admin

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017

07 November 2018
News
Admin

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017

07 November 2018
News
Admin

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนายสมยศ วงษ์สาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ

07 November 2018
News
Admin

แถลงข่าว“CMU - Chiang Mai Marathon 2019”

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มช. เตรียมจัดวิ่งมาราธอน ครั้งที่ 4 “CMU - Chiang Mai Marathon 2019” โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 11 พ.ย.นี้ เวลา 11.11.11 น.

01 November 2018
News
Admin

CMU Charity Bike Ride 2018

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมปั่นจักรยานงาน CMU Charity Bike Ride 2018 (เปลี่ยนจากชื่อรายการเดิม CMU Bike Challenge) รายการ ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้อง มช. ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

05 October 2018
News
Admin

พิธีมอบทุน โครงการ CMU bike challenge 2560 (CMU Charity Bike Ride 2560)

พิธีมอบทุน โครงการ CMU bike challenge 2560 (CMU Charity Bike Ride 2560) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

28 September 2018
News
Admin

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง "CMU Marathon 2017"

15 September 2018
News
Admin

พิธีมอบทุนการศึกษา CMU Bike Challenge 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุน CMU Bike Challenge 2560 จำนวน 17 ทุน เป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

30 August 2018