News
Admin

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2561

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี "โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน"

15 December 2018
News
Admin

วันที่ระลึก"วันทรงดนตรี”

ขอเชิญชวนทุกท่าน รวมทั้ง นศ.เก่า และนศ.ปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมงาน วันที่ระลึก "วันทรงดนตรี" น้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์อัครศิลปิน 

04 December 2018
News
Admin

CMU BUSINESS CLUB ครั้งที่ 23

เรียนเชิญลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม CMU BUSINESS CLUB ครั้งที่ 23 พบกับลูกช้างรหัส 23 (Acc-Ba) คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซทโปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในหัวข้อ " โอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CL

29 November 2018
News
Admin

การประชุมโครงการลูกช้างรักชีวิต

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมกับองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการรณรงค์ "นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น"

24 November 2018
News
Admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยนายสมยศ วงษ์ทองสาลีนายกสมาคมสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24 November 2018
News
Admin

การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ได้จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2561

24 November 2018
News
Admin

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคุณนฤมล พูลเพียร อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการบริหารสมาคมฯ

21 November 2018
News
Admin

"โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน"

ขอเชิญร่วมบริจาค(แบบOnline) ผ่านระบบ E-Donation

"โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน"

20 November 2018
News
Admin

[ CMU Charity Bike Ride 2018 ]

มอบเงินจัดตั้งกองทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา
นายไพศาล สุธรรมวิทย์ ประธานคณะอนุกรรมการการปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 CMU Charity Bike Ride 2018 มอบเงินจำนวน 1,200,000 บาท 

18 November 2018
News
Admin

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่คณะเศรษฐศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017

07 November 2018