News
Admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/ 2561

28 April 2018
News
Admin

การมอบเงินจากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสมาคมฯ เข้มแข็ง ประจำปี 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบเงินจากการจัดการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศลสมาคมฯ เข้มแข็ง ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2561 ณ บูลโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขาสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

28 April 2018
News
Admin

งานพิธีดำหัวอดีตอธิการ อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ของมช. ประจำปี 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานพิธีดำหัวอดีตอธิการ อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ของมช. ประจำปี 2561

27 April 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิขิต ลิขิตานนท์ อดีตอาจารย์ประจำ และอดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

26 April 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ รองศาสตราจารย์ชูศรี เที้ยศิริเพชร อดีตอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

26 April 2018
News
Admin

งาน “ลูกช้างร่วมใจ๋ สูมาคาราวะ”

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ได้จัดงาน “ลูกช้างร่วมใจ๋ สูมาคาราวะ” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561

21 April 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ อาจารย์ ดร.แสน สายศุภลักษณ์ อดีตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเกษตรศึกษา 

 

20 April 2018
News
Admin

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งที่ 3/ 2561

คณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ.2561 – 2563 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งที่ 3/ 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

20 April 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ ดร.เคน สันติธรรม อดีตกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ภาคเหนือ

18 April 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพวางหรีดเคารพศพ คุณวิทยาวุฒิ พัฒนกิจจารักษ์ นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รหัส 14

18 April 2018