News
Admin

กิจกรรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟ

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

13 December 2017
News
Admin

โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และ ชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

13 December 2017
News
Admin

การบรรยายเรื่อง “พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชการที่ ๕ กับการประสานสัมพันธ์สองอาณาจักร”

ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
และนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติเป็นประธานในการบรรยายเรื่อง "พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชการที่ ๕ กับการประสานสัมพันธ์สองอาณาจักร" โดย อาจารย์ไพศาล จั่

28 August 2017
News
Admin

การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคุณสมบัติควรแก่การยกย่อง และประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน

15 July 2017
News
Admin

กิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ–เชียงใหม่”

กิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ–เชียงใหม่”
ระยะทาง 822 กิโลเมตร
ผ่านเส้นทางจังหวัด สระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดลำปาง
วันที่ 3 – 8 กันยายน พ.ศ.

04 August 2017
News
Admin

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคม นศ.เก่า มช ตามระเบียบของสมาคมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ 300 คน ที่Grand Hall บจก.นิยมพานิช 

29 July 2017
News
Admin

ประเพณีรับน้องรถไฟ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับน้องรถไฟ เป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่กิจกรรมแรกของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดจุดเริ่มต้นของความสุข CMU: Happiness Starts HERE ให้นักศึกษารุ่นพี่มารอรับน้องใหม่ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วยรถไฟขบวนพิเศษเฉพาะ

21 July 2017
News
Admin

ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาดูงาน การบริหารสมาคม ให้แก่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาดูงาน การบริหารสมาคม ให้แก่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13 July 2017
News
Admin

จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง การกุศล

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง การกุศล สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขาสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ

01 July 2017
News
Admin

สหกิจศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ได้หารือเรื่อง สหกิจศึกษา กับคณะเศรษฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมสมาคมนึกศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28  มิถุนาย

28 June 2017