News
Admin

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบต่อเนื่อง ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดและปรับแนวทางการให้ทุนสนับสนุน การศึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากวิธีการมอบทุนให้แต่ละคณะนำไปจัดสรรเอง เป็นการพิจารณาให้ทุนการศึกษา แบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยมีคณะก

18 August 2020
News
Admin

ขอเชิญชวนประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจะจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

วาระการบริหาร 2561-2565 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00-18.30 น.

ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 July 2020
News
Admin

การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

02 July 2020
News
Admin

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วาระการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

02 July 2020
News
Admin

ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563 - 2565

ด้วยวาระการบริหารงานของนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561 – 2563 (นายสมยศ วงษ์ทองสาลี) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สมาคมฯจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ วาระบริหาร ปี 2563-2565

24 April 2020
News
Admin

กิจกรรมปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ - มช. ครั้งที่ 3

พิธีเปิดและปล่อยขบวนปั่นเพื่อน้อง

20 October 2019
News
Admin

REUNION ครั้งที่ 5

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกรหัส 
พบปะสังสรรค์พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันและทราบข้อมูลงานรับน้องขึ้นดอย

ในงาน REUNION ครั้งที่ 5
 

13 September 2019
News
Admin

การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562

          ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่

01 January 1970