News
Admin

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า มช. ทุกท่านร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

17 July 2018
News
Admin

ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

01 January 1970
News
Admin

REAL ENGINEER CMU 4 

REAL ENGINEER CMU 4 

โครงการอบรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมือง รุ่นที่ 4 กับ 7 นักพัฒนามืออาชีพ กลับมาอีกครั้ง 1 ปีมีครั้งเดียว กับหลักสูตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 4 

17 July 2018
News
Admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/ 2561

24 June 2018
News
Admin

การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2” ครั้งที่ 3/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ได้ร่วมกันประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2”  ครั้งที่ 3/ 2561

23 June 2018
News
Admin

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563

เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563

08 June 2018
News
Admin

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งที่ 5/ 2561

คณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ.2561 – 2563 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งที่ 5 2561

08 June 2018
News
Admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/ 2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561

26 May 2018
News
Admin

การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2” ครั้งที่ 2/2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ได้ร่วมกันประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2”

22 May 2018
News
Admin

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งที่ 4/ 2561

คณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ.2561 – 2563 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งที่ 4/ 2561

17 May 2018