News
Admin

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563

ด้วยวาระการบริหารงานของนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2559 – 2561 (นายซวง  ชัยสุโรจน์) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลื

07 March 2018
News
Admin

งานวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU - Chiang Mai Marathon 2018)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU - Chiang Mai Marathon 2018) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14 February 2018
News
Admin

ขอเชิญนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ มช. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “กลับมาย้อนตำนานในวันวาน (Home 's Coming Day 2018) สู่เมืองแห่งมนุษยศาสตร์ มช. (City of Humanities CMU)”

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการจัดกิจกรรม “กลับมาย้อนตำนานในวันวาน (Home 's Coming Day 2018) สู่เมืองแห่งมนุษยศาสตร์ มช. (City of Humanities CMU)”

29 January 2018
News
Admin

ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2556

ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2556

01 January 1970
News
Admin

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ประวัติโดยย่อ นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 

21 December 2017
News
Admin

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ดังนี้

14 December 2017
News
Admin

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 8

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

13 December 2017
News
Admin

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 7

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 7 โดยมี คุณพิสิฐรังสฤษฎ์ วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร รหัส 19 และนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี

13 December 2017
News
Admin

โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และ ชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

13 December 2017
News
Admin

การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคุณสมบัติควรแก่การยกย่อง และประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน

15 July 2017