News
Admin

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561และส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

21 July 2018
News
Admin

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2561 ในวันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 2561

21 July 2018
News
Admin

กิจกรรรมประเพณีรับน้องรถไฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนประเพณีรับน้องรถไฟ ยินดีต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่สู่รั้ว มช. ประจำปี 2561

21 July 2018
News
Admin

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า มช. ทุกท่านร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

17 July 2018
News
Admin

ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

01 January 1970
News
Admin

[ประชาสัมพันธ์] โอกาสมาแล้ว !!! สำหรับน้องนักศึกษา มช. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา

มอบทุนให้น้อง มช. จากรุ่นพี่ ส่งถึงรุ่นน้อง
คณะทำงาน CMU BIKE CHALLENGE และ สมาคมนักศีกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 4 

17 July 2018
News
Admin

REAL ENGINEER CMU 4 

REAL ENGINEER CMU 4 

โครงการอบรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมือง รุ่นที่ 4 กับ 7 นักพัฒนามืออาชีพ กลับมาอีกครั้ง 1 ปีมีครั้งเดียว กับหลักสูตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 4 

17 July 2018
News
Admin

การมอบทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017 และเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

12 July 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ คุณนิธิรุจน์ ไชยนันท์ปรีติ นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รหัส 21

10 July 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล นักศึกษาเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รหัส 21 และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

01 July 2018