News
Admin

ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563 - 2565

ด้วยวาระการบริหารงานของนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561 – 2563 (นายสมยศ วงษ์ทองสาลี) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สมาคมฯจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ วาระบริหาร ปี 2563-2565

24 April 2020
News
Admin

กิจกรรมปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ - มช. ครั้งที่ 3

พิธีเปิดและปล่อยขบวนปั่นเพื่อน้อง

20 October 2019
News
Admin

REUNION ครั้งที่ 5

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกรหัส 
พบปะสังสรรค์พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันและทราบข้อมูลงานรับน้องขึ้นดอย

ในงาน REUNION ครั้งที่ 5
 

13 September 2019
News
Admin

การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562

          ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่

01 January 1970
News
Admin

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
 

20 July 2019
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินจากการจำหน่ายสินค้า การแข่งขัน "การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่4 (CMU-CM MARATHON 4)"

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบเงินจากการจำหน่ายสินค้า การแข่งขัน "การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่4 (CMU-CM MARATHON 4)"

25 May 2019
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่าเข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

สมาคมนักศึกษาเก่าเข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

26 April 2019
News
Admin

งาน “ราตรี อ่างแก้ว อีสาน 2562”

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิารบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน”ราตรี อ่างแก้ว อีสาน 2562” ซึ่งจัดโดยชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16 February 2019
News
Admin

การแข่งขัน CMU – CM Marathon 2019

การแข่งขัน CMU – CM Marathon 2018

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขัน “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่ มาราธอน 2562 คร

10 February 2019
News
Admin

ทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม CMU CHIANG MAI MARATHON 2018 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่มาราธอน ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้า ถวายเงินรายได้ที่ได้จากการแข่งขัน CMU CHIANG MAI MARATHON 2018

23 January 2019