News
Admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 นำโดยนายสมยศ วงษ์ทองสาลีนายกสมาคมสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหารปี 2561-2563

22 September 2018
News
Admin

การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ได้จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา

22 September 2018
News
Admin

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง "CMU Marathon 2017"

15 September 2018
News
Admin

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 

08 September 2018
News
Admin

Re-union ครั้งที่ 4

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Re-union ครั้งที่ 4

07 September 2018
News
Admin

ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ครั้งที่ 2

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม”ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ-เชียงใหม่” ครั้งที่ 2

02 September 2018
News
Admin

พิธีมอบทุนการศึกษา CMU Bike Challenge 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุน CMU Bike Challenge 2560 จำนวน 17 ทุน เป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

30 August 2018
News
Admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันเสาร์ที่ 25 ส.ค. 2561

25 August 2018
News
Admin

แสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนายสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่า และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 August 2018
News
Admin

การประชุมความคืบหน้ากิจกรรมปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2

การประชุมความคืบหน้ากิจกรรมปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

20 August 2018