News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ คุณเสนอ วงกลม นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รหัส 10

06 April 2018
News
Admin

การมอบเงินช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดือดร้อน

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบเงินช่วยเหลือคุณชาตินักรบ วรรณธง นักศึกษาเก่าคณะรัฐศาสตร์และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 40

02 April 2018
News
Admin

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เข้มแข็ง ประจำปี 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561

01 April 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ คุณภัทราภรณ์ สุวรรณกาศ นักศึกษาเก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 24

31 March 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ คุณมิเชล เฮนดริกซ์ นักศึกษาเก่าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 54

30 March 2018
News
Admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/ 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักศ

24 March 2018
News
Admin

กิจกรรม CMU Business Club (BKK) ครั้งที่ 15

กิจกรรม CMU Business Club (BKK) ครั้งที่ 15

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ได้รับเ

23 March 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ คุณสุธีวรรณ ศรีอุปโย นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 13

05 March 2018
News
Admin

กิจกรรม CMU Business Club (BKK) ครั้งที่ 14

กิจกรรม CMU Business Club (BKK) ครั้งที่ 14

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์

28 February 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ คุณอมร ผู้พัฒน์ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 08

25 February 2018