News
Admin

ปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาค กิจกรรมปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 

14 August 2018
News
Admin

ประกาศ เรื่อง ทุน CMU BIKE CHALLENGE 2560

ประกาศ เรื่อง ทุน CMU BIKE CHALLENGE 2560
จะปิดรับสมัครในวันที่ 10 ส.ค. 2561 

08 August 2018
News
Admin

ประชุมวางแผนเตรียมการจัดงาน "CMU CHANGMAI MARATHON 4"

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมวางแผนเตรียมการจัดงาน "CMU CHANGMAI MARATHON 4"

07 August 2018
News
Admin

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017 และเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

04 August 2018
News
Admin

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017 และเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

26 July 2018
News
Admin

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017

22 July 2018
News
Admin

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าพบคณบดีคณะสัตวแพทย์ เพื่อมอบเงินจากการจำหน่ายสินค้า “การแข่งขันวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่ มาราธอน ครั้งที่ 3 ปี 2561 CMU - CM Marathon 2018” ให้แก่ กองทุนส

22 July 2018
News
Admin

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017

21 July 2018
News
Admin

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561และส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

21 July 2018
News
Admin

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2561 ในวันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 2561

21 July 2018