UPCOMING EVENT

งาน “ราตรี อ่างแก้ว อีสาน 2562”

 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

16 Feb 2019

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิารบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน”ราตรี อ่างแก้ว อีสาน 2562” ซึ่งจัดโดยชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา