UPCOMING EVENT

[ CMU Charity Bike Ride 2018 ]

ถนนด้านล่างสันเขื่อนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 Nov 2018

มอบเงินจัดตั้งกองทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา
นายไพศาล สุธรรมวิทย์ ประธานคณะอนุกรรมการการปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 CMU Charity Bike Ride 2018 มอบเงินจำนวน 1,200,000 บาท 

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา