UPCOMING EVENT

24 Jan 2021

"ความในใจนักปั่น"

ถึงแม้ว่างานปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ครั้งที่ 4 จะถูกเลื่อนออกไป แต่พี่ๆนักปั่นยังคงฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความตั้งใจว่าจะต้องพิชิตระยะทาง 812 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ให้ได้ เพื่อนำรายได้จากงานนี้มา

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา