บริจาคเพื่อศิษย์เก่าและอาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

บริจาคเพื่อนักศึกษาปัจจุบัน

บริจาคเพื่อนักศึกษาปัจจุบัน