News
Admin

คุณสุมาลี ลู่ควร พร้อมกับคุณสุมาลี กันจินะ และผู้มีจิตศรัทธามอบเงิน จำนวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วย ไวรัสโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (ห

คุณสุมาลี ลู่ควร บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุมาลี กันจินะ และผู้มีจิตศรัทธามอบเงิน จำนวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วย ไวรัสโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใ

01 January 1970
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มอบ นมขวดจำนวน 130 ขวด ให้แก่ งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามโครงการ "เลือดเข้ม ช่วยกัน เราจะผ่าน โควิด ไปด้วยกัน "

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มอบ นมขวดจำนวน 130 ขวด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ จากภาคสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ ให้แก่ งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (มอบครั้งที่ 5) ตามโครงการ "เลือดเข้ม ช่วยกัน เราจะผ่าน โควิด ไปด

01 January 1970
News
Admin

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ชุดPPE+หน้ากากN95) ให้กับ โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน ตามโครงการ “เลือดเข้มช่วยกันเราจะผ่านโควิด ไปด้วยกัน”

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ชุดPPE+หน้ากากN95) ให้กับ โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน ตามโครงการ “เลือดเข้มช่วยกันเราจะผ่านโควิด ไปด้วยกัน” เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยกิจกรรมครั้

01 January 1970
News
Admin

นายกนฤมล พูลเพียร ร่วมกับมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งมอบ หุ่นยนต์ไอยรา พร้อมกับเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ท่านนายกนฤมล พูลเพียร ร่วมกับมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งมอบ หุ่นยนต์ไอยรา อีก 1 ตัว พร้อมกับเครื่องช่วยหายใจ 20 เครื่อง และเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ 1 เครื่อง ให้กับคณะแพทยศาสตร์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย Covid-19

01 January 1970
News
Admin

การจัดกิจกรรมพบปะ สานสัมพันธ์เครือข่าย สมาคมนักศึกษาเก่าฯ

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดระยอง พร้อมด้วยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพบปะ สานสัมพันธ์เครือข่าย สมาคมนักศึกษาเก่าฯ 

01 January 1970
News
Admin

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.หรรษา เทียนทอง

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.หรรษา เทียนทอง นักศึกษาเก่ารหัส 2212072

22 February 2019
News
Admin

"คืนสู่เหย้า วิทยา มช. 09 ฉลอง 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์" 

  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นรหัส 09 ร่วมกันจัดงาน "คืนสู่เหย้า วิทยา มช. 09 ฉลอง 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์" โดยในวันที่ 30 มกราคม 2562

30 January 2019
News
Admin

งานราตรีคืนสู่เหย้าบ้านสีแสด วาระก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.

งานราตรีคืนสู่เหย้าบ้านสีแสด วาระก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานราตรีคืนสู่เหย้าบ้านสีแสด วาระก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช. โดยมี ศาสต

08 February 2019
News
Admin

วิ่งการกุศล Nurse CMU Run 2018 : Run & Fun Together

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน Nurse CMU Run 2018 : Run & Fun Together เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 58 ของการจั

16 December 2018
News
Admin

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ชวิศา อินทกุล รหัส 590110367 ชั้นปีที่3 คณะมนุษยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ชวิศา อินทกุล รหัส 590110367 ชั้นปีที่3 คณะมนุษยศาสตร์ นักกีฬายิมนาสติก ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาหญิงดีเด่นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

16 December 2018