News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพคุณสันติภาพ มังกรพิศม์ นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 31

23 May 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพคุณธงชัย สุรการ นักศึกษาเก่า รหัส 25

23 May 2018
News
Admin

การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2” ครั้งที่ 2/2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ได้ร่วมกันประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2”

22 May 2018
News
Admin

การมอบเงินช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดือดร้อน

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบเงินเพื่อร่วมทำบุญงานศพคุณนิลุบล ตันติชูพันธ์ นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 25

18 May 2018
News
Admin

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งที่ 4/ 2561

คณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ.2561 – 2563 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งที่ 4/ 2561

17 May 2018
News
Admin

การร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายชาติชาย ชินวัตร อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับประกาศเกียรติคุณฯ ประจำปี 2560

17 May 2018
News
Admin

การประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาภายใต้กิจกรรม CMU Bike Challenge ครั้งที่ 1/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมการคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาภายใต้กิจกรรม CMU Bike Challenge ได้กำหนดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่1/ 2561

13 May 2018
News
Admin

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 16

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

07 May 2018
News
Admin

การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2”

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ได้ร่วมกันประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2”

05 May 2018
News
Admin

การทำบุญสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการทำบุญสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 April 2018