News
Admin

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
 

20 July 2019
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินจากการจำหน่ายสินค้า การแข่งขัน "การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่4 (CMU-CM MARATHON 4)"

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบเงินจากการจำหน่ายสินค้า การแข่งขัน "การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่4 (CMU-CM MARATHON 4)"

25 May 2019
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่าเข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

สมาคมนักศึกษาเก่าเข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

26 April 2019
News
Admin

งาน “ราตรี อ่างแก้ว อีสาน 2562”

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิารบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน”ราตรี อ่างแก้ว อีสาน 2562” ซึ่งจัดโดยชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16 February 2019
News
Admin

การแข่งขัน CMU – CM Marathon 2019

การแข่งขัน CMU – CM Marathon 2018

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขัน “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่ มาราธอน 2562 คร

10 February 2019
News
Admin

ทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม CMU CHIANG MAI MARATHON 2018 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่มาราธอน ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้า ถวายเงินรายได้ที่ได้จากการแข่งขัน CMU CHIANG MAI MARATHON 2018

23 January 2019
News
Admin

“CMU Business Club North  ครั้งที่6”

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม “CMU Business Club North ครั้งที่6” ในหัวข้อการบรรยายเคล็ดลับความสำเร็จของคุณพิกุล ศรีมหันต์ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์(รหัส30)

25 January 2019
News
Admin

พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีฯ

22 January 2019
News
Admin

เข้ารับประทานโล่ที่ระลึกผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานโครงการหลวง 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับประทานโล่ที่

22 December 2018
News
Admin

[ CMU BUSINESS CLUB ครั้งที่ 24 ]

เรียนเชิญลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม CMU BUSINESS CLUB ครั้งที่ 24 พบกับลูกช้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณทองชัย ชวลิตพิเชฐ รหัส 24 (คณะวิศวะ G12)อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) และคุณวันชัย พนมชัย รหัส 25 (คณะวิศวะ G13)เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุ

20 December 2018