News
Admin

การทำบุญสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการทำบุญสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 April 2018
News
Admin

งานแถลงข่าวโครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

งานแถลงข่าวโครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีงานแถลงข่าวโครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ เมื่อวั

03 August 2017
News
Admin

การแข่งขันกอล์ฟ CMU Alumni Reunion

การแข่งขันกอล์ฟ CMU Alumni Reunion

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ CMU Alumni Reunion ภาคเหนือ

20 November 2016
News
Admin

จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง การกุศล

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง การกุศล สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขาสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ

01 July 2017