“CMU Business Club North  ครั้งที่6”

25 January 2019

ณ The Brick X อาคาร C ชั้น1  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม “CMU Business Club North ครั้งที่6” ในหัวข้อการบรรยายเคล็ดลับความสำเร็จของคุณพิกุล ศรีมหันต์ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์(รหัส30) นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2561 ตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ผู้ปั้นให้ไทยพาณิชย์มียอดสินเชื่อบ้านเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.-16.30 น.