ทำบุญมหิดล

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญเนื่องในวันมหิดลและวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมทำบุญ ณ ทางเชื่อมอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2559

24 December 2016

รับน้องขึ้นดอย

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2559 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2559

24 December 2016

Reunion2

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงาน Reunion ครั้งที่ 2 ณ ห้อง Grand Hall บริษัทนิยมพานิช จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดตัวกิจกรรม CMU Bike และ CMU Marathon เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา

24 December 2016

ราตรีอ่างแก้วที่นครสวรรค์

นาย ซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานราตรีอ่างแก้ว ณ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559

24 December 2016

Reunion

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงาน Reunion ครั้งที่ 1 ณ ร้านอาหารเพลิน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

24 December 2016

CMU Business Club North

คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 19 บรรยาย ให้เกียรติร่วมงาน CMU Business Club North ครั้งที่ 1 โดยบรรยายในหัวข้อ Real Estate Inspire & Innovation ณ ห้องประชุมใหญ่ (Slope) อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 December 2016

ประชุมสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/ 2559

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/ 2559 ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่และเพื่อขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดเดิม พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องอาหารจีนแพนด้าพาเลซ ชั้น ๒ อาคารโรงแรม โรงแรมดิเอ็มเพรส โดยมีศาสตราจารย์ คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงาน

24 December 2016

รับมอบงาน

รองศาสตารจารย์ นพ. สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2557- 2559 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2559 – 2561 โดยมี นายซวง ชัยสุโรจน์   เป็นนายกสมาคมฯ ณ ห้องประชุมหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559

24 December 2016

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และอนุกรรมการ อย่างไม่เป็นทางการ

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และอนุกรรมการ อย่างไม่เป็นทางการ ณ ห้องประชุมหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

24 December 2016