กิจกรรม CMU Business Club North ครั้งที่ 4

กิจกรรม CMU Business Club North ครั้งที่ 4

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club North ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด นักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 23 เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “In & In Talk” (Inspiration & Innovation Talk by CMU Business Club) ณ ห้องสโลป (Slope) 1 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 5

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 5

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) นักศึกษาเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ รหัส 15 เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “In & In Talk” (Inspiration & Innovation Talk by CMU Business Club) ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

27 June 2018

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  เวลา 13.00 น. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดขึ้น ณ บริเวณลานสักข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 4

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 4

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 22 เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “In & In Talk” (Inspiration & Innovation Talk by CMU Business Club) ณ ห้องภาณุพันธุวงศ์ บจก.ไปรษณีย์ไทย (สำนักงานใหญ่) ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

27 June 2018

งานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรและแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์อาวุโส มช. ปี 2560

งานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรและแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์อาวุโส มช. ปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรและแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์อาวุโส มช. ปี 2560 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

27 June 2018

CMU Business Club BKK ครั้งที่ 3

CMU Business Club BKK ครั้งที่ 3

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด และ บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “In & In Talk” (Inspiration & Innovation Talk by CMU Business Club) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 11.30-16.00 น. ณ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ (สุวรรณภูมิ)

27 June 2018

การมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 3

การมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 3

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมฯ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมมอบเงินทุนการศึกษา ให้คณะต่างๆ

27 June 2018

โครงการ “การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาราธอน 2560 ครั้งที่ 2 (Chiang Mai University Marathon 2017)”  

โครงการ “การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาราธอน 2560 ครั้งที่ 2 (Chiang Mai University Marathon 2017)”  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีโครงการ “การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาราธอน 2560 ครั้งที่ 2 (Chiang Mai University Marathon 2017)” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันจากบริเวณหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกสู่ถนนห้วยแก้ว ไปตามเส้นทางที่จัดเตรียมไว้ และสิ้นสุด ณ เส้นชัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018

พิธีประกาศเกียรติคุณ รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ และการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีประกาศเกียรติคุณ รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ และการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณและรับมอบโล่เชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.30 น. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018

CMU Business Club North ครั้งที่ 3

  • CMU Business Club North ครั้งที่ 3

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club North ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุฑาภัทร บุณย์วงศกร นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (P&G) เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ CMU In (spire) & In (novation) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018