พิธีมอบโล่และการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

พิธีมอบโล่และการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.30 น. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 June 2018

การจัดงาน “วันที่ระลึก วันทรงดนตรี”

การจัดงาน “วันที่ระลึก วันทรงดนตรี”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันงาน “วันที่ระลึก วันทรงดนตรี” เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

28 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 12

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 12

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก คุณวิสุทธิ์ ตันติตยาพงษ์ นักศึกษาเก่าคณะรัฐศาสตร์ รหัส 21 ตำแหน่ง Managing Director/ Access & Associates Co.,Ltd. เป็นวิทยากรในหัวข้อ “BRANDING on Digital Platform & CRM.Platform” ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน พระราม9 ห้องปาริชาติ2 ถนนพระราม9 กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเก่าและผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

28 June 2018

การร่วมงานแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การร่วมงานแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนางนารีตน์ จันทรมังกร อุปนายก นายชาติชาย ชินวัตร อุปนายก และรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร อุปนายก ร่วมด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ โดยนายสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ร่วมงานแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 June 2018

กิจกรรม “การแข่งขันฟุตบอลประเพณี มช. – แม่โจ้ ครั้งที่ 8”

กิจกรรม “การแข่งขันฟุตบอลประเพณี มช. – แม่โจ้ ครั้งที่ 8”

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมฟุตบอลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน “การแข่งขันฟุตบอลประเพณี มช. – แม่โจ้ ครั้งที่ 8”

28 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 11

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 11

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉาย นักศึกษาเก่า  คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 21 ตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นวิทยากรในหัวข้อ Inspiration & Innovation Talk ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 3  ห้องกรรณิการ์-ราชาวดี เลขที่ 49 ถ.พระราม 6 ซ.30 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเก่าและผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

28 June 2018

การแถลงข่าวโครงการ “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU – Chiang Mai Marathon 2018)”

การแถลงข่าวโครงการ “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU – Chiang Mai Marathon 2018)”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU – Chiang Mai Marathon 2018)” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

27 June 2018

กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (CMU Bike Challenge 2560)

กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (CMU Bike Challenge 2560)

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะทำงานกิจกรรม CMU Bike Challenge ได้จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (CMU Bike Challenge)” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารายได้และบริจาคเงินโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากทุกคณะ  ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนื่องจากครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนทุนทรัพย์ให้ศึกษาได้จึงส่งผลให้นักศึกษาต้องออกจากมหาวิทยาลัยกลางคัน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณถนนสันอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 10

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 10

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจาก ดร. นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นักศึกษาเก่า คณะแพทยศาสตร์ รหัส 15 ตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในหัวข้อ Inspiration & Innovation Talk ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เซ็นเตอร์ ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเก่าและผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

27 June 2018

งานทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

งานทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี  สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในทุกๆ คณะ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาธรรมไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 June 2018