พิธีประกาศเกียรติคุณ รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ และการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณและรับมอบโล่เชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 June 2017

CMU Business Club North # 4

CMU In(Spire) & In (novation) Talk "การนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจและการลงทุนในประเทศลาว" 

กับ คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ 

กรรมาการผู้จัดการ บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

เวลา 13.00 - 16.00 .

ณ ห้องเรียน MBA 1 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มช.

สนับสนุนโดย นิคมพานิช จำกัด

23 June 2017

CMU Business Club (BKK) ครั้งที่ 1 (สัญจร) 

คุณศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บรรยายพิเศษหัวข้อ “In & In Talk” (Inspiration & Innovation Talk) By CMU ของกิจกรรม CMU Business Club (BKK) ครั้งที่ 1 (สัญจร) 

25 May 2017

สหกิจศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และตัวแทนจากภาควิชาต่างๆ  เพื่อหารือเรื่อง สหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี HB7211เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

24 December 2016

สหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมหารือเรื่อง สหกิจศึกษา กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ครั้งที่ 3  ณ ห้องประชุม 2218 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

24 December 2016

กิจกรรมกอล์ฟการกุศล

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟ วินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

24 December 2016

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มช.

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มช. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกๆ คณะ โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

24 December 2016

ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/ 2559

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/ 2559 ณ ห้องประชุมหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 สำนักงานหอพักนักศึกษา โดยเป็นการประชุมทางไกลไปยัง บริษัท ฤทธา จำกัด กรุงเทพมหานคร สำหรับคณะกรรมการฯที่ไม่สะดวกร่วมประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

24 December 2016

Golf CMU Alumni Reunion

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมกอล์ฟ CMU Alumni Reunion ภาคเหนือ ณ สนามกอล์ฟ กัซซันเลกาซี่ กอล์ฟ คลับเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

24 December 2016

Promote CMU Marathon

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  “วิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาราธอน 2560 ครั้งที่ 2 (Chiang Mai University Marathon 2017)” ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

24 December 2016