การประชุมหารือสมาคม/ ชมรม เข้มแข็ง ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมหารือสมาคม/ ชมรม เข้มแข็ง ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือสมาคม/ ชมรม เข้มแข็ง ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ภัตตาคารอาหารจีนเจี่ยท้งเฮง  จังหวัดเชียงใหม่

27 June 2018

การประชุมเตรียมการจัดโครงการ “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่มาราธอน 2560 ครั้งที่ 3”

การประชุมเตรียมการจัดโครงการ “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่มาราธอน 2560 ครั้งที่ 3”

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการประชุมเตรียมการจัดโครงการ “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่มาราธอน 2560 ครั้งที่ 3  (Chiang Mai University – Chiang Mai Marathon 2018)” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 4 บริษัท ฤทธา จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 9

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 9

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ได้รับเกียรติจาก คุณนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์ นักศึกษาเก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต

กรรมการอำนวยการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “HR for ME 4.0 Effective Workforce” ณ ห้องบอร์ดรูม 4 โซน D ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเก่าและผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

27 June 2018

งาน Reunion ครั้งที่ 3

งาน Reunion ครั้งที่ 3

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้การจัดงาน Reunion ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ห้อง Grand Hall บริษัทนิยมพานิช จำกัด  จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน Reunion ได้มีการมอบเงินที่ได้รับจากโครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง และกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาเก่าและอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดือดร้อน

27 June 2018

โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และสมาคม ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดโครงการ "ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ประจำปี 2560" เมื่อวันที่ 3 - 8 กันยายน 2560 มีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ระยะทางตั้งแต่ กรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดลพบุรี จังนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดลำปาง และสิ้นสุดที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมระยะทาง 822 กิโลเมตร

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 8

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 8

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก คุณชวลิต ถนอมถิ่น นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 13 และนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2559 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ In (Inspiration) & In (Innovation) Talk By CMU Business Club ณ สำนักงาน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเก่าและผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวน 50 คน

27 June 2018

งานแถลงข่าวโครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

งานแถลงข่าวโครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีงานแถลงข่าวโครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานบริษัทโตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขาถนนเกษตร – นวมินทร์ ได้รับความสนใจจากที่เชิญชวนมาในงานแถลงข่าว เป็นจำนวน 39 คน จาก 21 สำนักข่าว

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 7

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 7

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก คุณพิสิฐ  รังสฤษฏ์วุฒิกุล นักศึกษาเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร รหัส 19 และนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2559 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมด้วยคุณวันชัย พนม นักศึกษาเก่า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 25 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ In (Inspiration) & In (Innovation) Talk By CMU Business Club ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรุงเทพมหานคร  ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเก่าและผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวน 50 คน

27 June 2018

การแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

การแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

27 June 2018

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 6

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 6

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 24 เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “In & In Talk” (Inspiration & Innovation Talk by CMU Business Club) ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 SCG Experience CDC ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา กรุงเทพฯ

27 June 2018