ประชุมMarathon

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมกิจกรรม CMU Marathon กับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทำงานกิจกรรม CMU Marathon ที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเลขานุการ ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

24 December 2016

สหกิจ 3 Human

นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และตัวแทนจากภาควิชา ภายในคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อหารือเรื่องสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี HB7207เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

24 December 2016

เยี่ยมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฎฐ์ ชพานนท์

นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายชาติชาย ชินวัตร อุปนายกสมาคมฯ และประธานรับผิดชอบกิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาเก่าและอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดือดร้อน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฎฐ์ ชพานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป(สปท.) อดีตผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มช. และอดีตหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ มช. ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

24 December 2016

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/ 2559

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/ 2559 ณ ห้องประชุมหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2559

24 December 2016

จุดเทียนอาลัย

นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน ณ บริเวณลานน้ำพุ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24 December 2016

สหกิจ1Sci1

นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมหารือ เรื่อง สหกิจศึกษากับรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณบดี อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2559

24 December 2016

CMU Business Club BKK

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

24 December 2016

CMU Business Club North 2

คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน  อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ CMU ให้เกียรติร่วมงาน Business Club North ครั้งที่ 2 โดยบรรยายในหัวข้อ CMU In(spire) & In(novation) ณ ห้องประชุมบุญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อ  วันที่ 29 กันยายน 2559

24 December 2016

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/ 2559

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/ 2559 ณ ห้องประชุมหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 สำนักงานหอพักนักศึกษา โดยประชุมทางไกลไปยัง บริษัท ฤทธา จำกัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559

24 December 2016

ประชุมกับคณะเทคนิคการแพทย์

นายซวง ชัยสุโรจน์ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายจำลอง เจริญวัฒนากุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่อง การพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารเรียนของคณะเทคนิคการแพทย์ (2559092304_ประชุมกับคณะเทคนิคการแพทย์)

24 December 2016