ทำบุญและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 44 ปีสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

23 December 2016

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีทำบุญ-ทอดผ้าป่าสามัคคี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ มาประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ และ ครบรอบ 56 ปี การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมจัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกแด่อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ 30 ปี รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้มอบและกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

พร้อมเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงใหม่ภายในพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 

23 December 2016 Admin