นายกนฤมล พูลเพียร ร่วมกับมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งมอบ หุ่นยนต์ไอยรา พร้อมกับเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ

01 January 1970

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ท่านนายกนฤมล พูลเพียร ร่วมกับมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งมอบ หุ่นยนต์ไอยรา อีก 1 ตัว พร้อมกับเครื่องช่วยหายใจ 20 เครื่อง และเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ 1 เครื่อง ให้กับคณะแพทยศาสตร์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย Covid-19

01 January 1970 Admin