คืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มช. สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่

22 December 2018

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานคืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มช. สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่  เพื่อให้นักศึกษาเก่าร่วมพบปะและรำลึกพระคุณของสถาบัน ตลอดจนคณาจารย์ที่เคยประสิทธิประสาทวิชาให้ และเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเก่าที่จบการศึกษาออกไป ทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นที่จบใหม่ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่น ให้แก่นักศึกษาเก่าที่มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ หรือ ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 

22 December 2018 Admin