พิธีมอบทุนการศึกษา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31 October 2018

เมื่อวันพุธที่31ตุลาคม2561ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม50ปี คณะมนุษยศาสตร์ ทางสมาคมนักศึกษาเก่าฯ นายกสุมาลี กันจินะ ได้มอบหมายให้ อ.ชวาล มาลีหอม รองนายกสมาคมและคุณกชกร วารินศิริรักษ์ ประชาสัมพันธ์สมาคมไปเป็นตัวแทนมอบทุนจำนวน24ทุน ทุนละ5000บาทร่วมกับทางคณะ โดยมีผศ.ดร.ทรงพันธ์ ตันตระกูลเป็นผู้กล่าวรายงานและดร.วิชัย จิตพิทักษ์เลิศ รองนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาจำนวน110คน

31 October 2018 Admin