เรียนเชิญศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ร่วมงานคืนสู่เหย้า

02 April 2018

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู้เหย้า

ในวันที่ 8 เมษายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

02 April 2018 Admin