ประเพณีบุญเดือนสิงห์ ปี 2559

24 December 2016

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประเพณีงานบุญเดือนสิงห์ ประจำปี 2559 ขึ้น นำโดยนายธานินทร์ สุภาแสน นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาเก่ารัฐศาสตร์ทุกรุ่น รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมกันทำพิธีสืบชะตา, ทอดผ้าป่าการศึกษาร่วมกับมูลนิธิรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมมอบทุนการศึกษา, มอบรางวัลสิงห์ขาวดีเด่น, ประชุมใหญ่สามัญประจำปี, รับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในงานประเพณีงานบุญเดือนสิงห์ ประจำปี 2559 ที่จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจน งานเลี้ยงสังสรรค์ “สิงห์ขาวคืนถิ่น” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559

24 December 2016 Admin