ชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 141 มอบทุนการศึกษา

24 December 2016

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนของชมรมนักศึกษาเก่า รหัส 141 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน  9 ทุนๆละ 5,000.-บาท เป็นทุนแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา

24 December 2016 Admin