นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2559

24 December 2016

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่าและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยร่วมใจเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

24 December 2016 Admin