พิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

24 December 2016

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ในพิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, กราบบังคมทูลถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ

ภายในพิธีเต็มไปด้วยความซาบซึ้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยมีการจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมประดับเครื่องทองน้อย และจัดสมุดลงนามถวายอาลัย  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 

24 December 2016 Admin