News
Admin

นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่าและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยร่วมใจเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

24 December 2016
News
Admin

พิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ในพิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

24 December 2016
News
Admin

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์-นักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ”  โดยในปี 2559 ส่งอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 84 คน ไปเข้าร่วมโครงการ ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 11 แห่ง

24 December 2016
News
Admin

สมาคมเศรษฐศาสตร์ มช. สนับสนุนกิจกรรมรับน้องรถไฟ ปี 2559

ตัวแทนจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบขนมพร้อมของว่าง และน้ำดื่มให้กับน้องๆในกิจกรรมรับน้องรถไฟ บริเวณสถานีรถไปหัวลำโพงและสถานีรถไฟนครสวรรค์

24 December 2016
News
Admin

สมาคมเศรษฐศาสตร์ มช. มอบหมวกแก๊ป สนับสนุนกิจกรรมประเพณีเดินขึ้นดอย

คุณสุวัฒน์ เทพอารักษ์ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยพี่ๆศิษย์เก่า ร่วมมอบหมวกแก๊ปให้กับน้องใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เศรษฐศาสตร์ เพื่อใส่ในกิจกรรมรับน้อง ประเพณีเดินขึ้นดอยไหว้พระธาตุดอยสุเทพเมื่อ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

24 December 2016
News
Admin

Home Coming Day ECON CMU #1

ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ รหัสลงท้ายเลข 9 ร่วมเป็นแกนนำจัดงาน  “Home Coming Day ECON CMU #1” เพื่อเป็นการรำลึกความหลัง เนื่องในโอกาสครบรอบการเข้ามาเป็นลูกช้างครบ 10 ปี, 20 ปี, 30 ปีและ, 40 ปี

24 December 2016
News
Admin

Born To Be ECON CMU

กรรมการผู้จัดการบริษัทซุนหว่าง (ประเทศไทย) จำกัด(ศิษย์เก่ารหัส 33 ) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนักศึกษาให้กับน้องๆนักศึกษาใหม่เศรษฐศาสตร์  59 ที่ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559

24 December 2016
News
Admin

สำเภาคืนถิ่น ฉลองครบรอบ 50 ปี AccBA CMU

สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสำเภาคืนถิ่น ฉลองครบรอบ 50 ปี AccBA CMU ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

23 December 2016
News
Admin

ทำบุญและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 44 ปีสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีทำบุญ-ทอดผ้าป่าสามัคคี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ มาประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนาคณ

23 December 2016
News
Admin

คอนเสิร์ต โจ – ก้อง “ฮอม รัก ฮัก AccBA CMU”

สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานคอนเสิร์ต “ฮอม รัก ฮัก AccBA CMU” โดยศิลปิน โจ ก้อง

23 December 2016