News
Admin

ทำบุญและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 44 ปีสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีทำบุญ-ทอดผ้าป่าสามัคคี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ มาประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนาคณ

23 December 2016
News
Admin

คอนเสิร์ต โจ – ก้อง “ฮอม รัก ฮัก AccBA CMU”

สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานคอนเสิร์ต “ฮอม รัก ฮัก AccBA CMU” โดยศิลปิน โจ ก้อง

23 December 2016