News
Admin

โครงการกิจกรรมบำบัดสานสัมพันธ์ เชียงใหม่ - มหิดล ครั้งที่ 1

โครงการกิจกรรมบำบัดสานสัมพันธ์ เชียงใหม่ - มหิดล ครั้งที่ 1  บริการชุมชน ภาควิชากิจกรรมบำบัด โดยให้การบริการร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลสันโป่ง  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.

26 May 2017
News
Admin

โครงการ Pre-annual AMS seminar เพื่อองค์กรคุณธรรม

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ  Pre-annual

AMS Seminar

23 May 2017
News
Admin

คณะเทคนิคการแพทย์บริการตรวจสุขภาพ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนผู้สนใจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย และเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย

16 June 2017
News
Admin

วันจบการศึกษาอำลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี เป็นประธานในพิธีจบการศึกษาอำลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งคณะฯ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา 

15 May 2017
News
Admin

วันวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2559   

15 May 2017
News
Admin

สิงห์ขาวมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สิงห์ขาวมินิมาราธอน ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังการโดยการวิ่ง ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี มีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 1,500

24 December 2016
News
Admin

ประเพณีบุญเดือนสิงห์ ปี 2559

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประเพณีงานบุญเดือนสิงห์ ประจำปี 2559 ขึ้น นำโดยนายธานินทร์ สุภาแสน นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาเก่ารัฐศาสตร์ทุกรุ่น รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบัน ร่ว

24 December 2016
News
Admin

ชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 141 มอบทุนการศึกษา

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนของชมรมนักศึกษาเก่า รหัส 141 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 ทุนๆละ 5,000.-บาท เป็นทุนแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา

24 December 2016
News
Admin

จัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง

คณะมนุษยศาสตร์ มช. รับมอบเงินเพื่อจัดตั้ง "กองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง" จากชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 171 เพื่อใช้เป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบฉุกเฉิน

24 December 2016
News
Admin

ชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 171 มอบทุนการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษาของชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 171 ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะการสื่อสารมวลชน จำนวน 10 ทุนๆละ 10,000.-บาท ณ ห้องประชุ

24 December 2016