News
Admin

การประชุมวิชาการ และพบปะสังสรรค์งานคืนสู่เหย้า บ้านสีแสด

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู้เหย้า
 

26 May 2018
News
Admin

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.หรรษา เทียนทอง นักศึกษาเก่าดีเด่น มช. ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.หรรษา เทียนทอง นักศึกษาเก่าดีเด่น มช. ประจำปี 2560 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

04 May 2018
News
Admin

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ ในช่ว

02 April 2018
News
Admin

เรียนเชิญศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ร่วมงานคืนสู่เหย้า

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู้เหย้า

02 April 2018
News
Admin

งานเลี้ยงขันโตก CAMT ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้จัดงานเลี้ยงขันโตก CAMT ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยภายในงานมีการแสดงโชว์จากนักศึกษาปีที่ 1, การแสดงดนตรีจากนักศึกษา CAMT และการประกวดดาวเดือน CAMT ประจำปีการศึ

13 December 2017
News
Admin

ประเพณี ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีต โตยฮอย องค์พระป๋ารมี ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรศิษย์เก่า และนักศึกษา ร่วมประเพณี ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอยสืบฮีต โตยฮอย องค์พระป๋ารมี ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ บริเวณประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย

13 December 2017
News
Admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 14 ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 14 ครั้งที่ 1/2560  ในวันเสาร์ที่  13  พฤษภาคม  2560 

ตั้งแต่เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมฯ ซอยลาดปลาเค้า 14 กรุงเทพฯ

13 May 2017
News
Admin

เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน

ในวันอังคารที่  9  พฤษภาคม  2560  เวลา 17.00 น. สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 15 คน

09 May 2017
News
Admin

จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง V2 ร้านอาหารเพลิน ถ.วิภาวดี-รังสิต กทม.

29 April 2017
News
Admin

ประชุมสัญจรสมาคม จ.เชียงราย

พิธีดำหัวปี๋ใหม่เมืองแด่คณาจารย์และรุ่นพี่สิงห์ขาวอาวุโส

21 April 2017