News
Admin

จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง V2 ร้านอาหารเพลิน ถ.วิภาวดี-รังสิต กทม.

29 April 2017
News
Admin

ประชุมสัญจรสมาคม จ.เชียงราย

พิธีดำหัวปี๋ใหม่เมืองแด่คณาจารย์และรุ่นพี่สิงห์ขาวอาวุโส

21 April 2017
News
Admin

ประชุมสมาคมรัฐศาสตร์ฯ มช. ครั้งที่ 2/2560

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสมาคมรัฐศาสตร์ฯ มช. ครั้งที่ 2/2560

17 June 2017
News
Admin

หารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือ

คุณเยาวลักษณ์ สุทธิ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

13 January 2016
News
Admin

ประชุมการเตรียมงานพิธีทอดผ้าป่า

ประชุม การเตรียมงานพิธีทอดผ้าป่า สมาคมนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาตร์ มช. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ

19 May 2017
News
Admin

ร่วมรับมอบเงินรายได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีจากสมาคมนักศึกษาเก่า

ร่วมรับมอบเงินรายได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีจากสมาคมนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ มช. เพื่อสมทบเข้า "กองทุนการศึกษาศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง"

12 June 2017
News
Admin

โครงการกิจกรรมบำบัดสานสัมพันธ์ เชียงใหม่ - มหิดล ครั้งที่ 1

โครงการกิจกรรมบำบัดสานสัมพันธ์ เชียงใหม่ - มหิดล ครั้งที่ 1  บริการชุมชน ภาควิชากิจกรรมบำบัด โดยให้การบริการร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลสันโป่ง  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.

26 May 2017
News
Admin

โครงการ Pre-annual AMS seminar เพื่อองค์กรคุณธรรม

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ  Pre-annual

AMS Seminar

23 May 2017
News
Admin

คณะเทคนิคการแพทย์บริการตรวจสุขภาพ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนผู้สนใจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย และเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย

16 June 2017
News
Admin

วันจบการศึกษาอำลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี เป็นประธานในพิธีจบการศึกษาอำลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งคณะฯ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา 

15 May 2017