ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563

07 March 2018

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยวาระการบริหารงานของนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2559 – 2561 (นายซวง  ชัยสุโรจน์) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 - 2563 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ดังแนบ

กดที่นี่เพื่อดาวโหลดใบสมัคร