งานวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU - Chiang Mai Marathon 2018)

14 February 2018

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU - Chiang Mai Marathon 2018) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพให้กับสังคม และนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมกับมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย

CMU - Chiang Mai Marathon 2018 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าแข่งขันกว่า 4,000 คน ซึ่งมีประเภทการแข่งขันอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน (Marathon), ฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon), มินิมาราธอน (Mini Marathon), ฟันรัน (Fun Run) โดยได้ทำการเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมาราธอน ตั้งแต่เวลา 03.00 น. ตามด้วยนักวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน เวลา 05.00 น. และนักวิ่งประเภทมินิมาราธอน เวลา 06.00 น. และทำพิธีเปิดงานพร้อมปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฟันรัน เวลา 06.30 น. 

สำหรับนักวิ่งมาราธอน รางวัลผู้ชนะเลิศ Overall จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และผู้ชนะแต่ละรุ่นอายุ อันดับ 1-3 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท, 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ

รายชื่อผู้ที่ได้รับเงินรางวัล CMU Marathon 2018
ผู้เช้าแข่งขันที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน (Overall) ชาย พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายประสงค์ จันทร์มหาเสถียร 
ผู้เช้าแข่งขันที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน (Overall) หญิง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นางสาวกฤติกา หวงสุวรรณากร
ผู้เช้าแข่งขันที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน (Overall) ชาวต่าง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ Mr. Suwin Sandu

ทั้งนี้ สามารถรับชมภาพบรรยากาศวันงานเพิ่มเติมได้ทาง
>> เพจ Facebook CMU Marathon <<


                                                                      

                                                                   เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งประเภท Marathon                                                                   ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท Half Marathon