ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2556

01 January 1970

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/open?id=1e7_0tdrOLnIOBkIYq23_4fQR39QomxLB