ประกาศรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

14 December 2017

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอประกาศชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ดังนี้


สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
>> http://goo.gl/HnGNhM <<