กิจกรรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปี 2560

13 December 2017

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟ

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

สามารถชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
http://cmualumni.or.th/gallery_detail.php?id=50