ว่าที่ รต.ดร.วิชัย  จิตรพิทักษ์เลิศ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มช.

28 February 2017

ณ สมาคมนศ.เก่า มช.

ว่าที่ รต.ดร.วิชัย  จิตรพิทักษ์เลิศ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มช.

“ตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ ประสานความร่วมมือสมาคมนศ.เก่า มช.”

ว่าที่ รต.ดร.วิชัย  จิตรพิทักษ์เลิศ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีบริหาร 2560-2562 ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 (รหัส138092) รับมอบตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีวาระ 2 ปี พร้อมขับเคลื่อนนโยบายหลักของสมาคม 6 ข้อ และอีก 3 ข้อ ได้แก่ 1.จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบัน, 2.มีความร่วมมือระหว่าง สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มช. และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ, 3. สนับสนุน, เกื้อหนุน ให้ความช่วยเหลืออาจารย์-ศิษย์เก่า

ทั้งนี้เบื้องต้นจะหาทุนเพื่อพัฒนาไร่แม่เหียะ แบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9 เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาและบุคคลภายนอก จัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อหารายได้สำหรับบริหารงานสมาคม

“ ในฐานะนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรฯ และกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นความร่วมมือที่ดี โดยส่วนตัวถือว่าโชคดีที่ได้ร่วมงานกับท่านนายกสมาคมศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะท่านเป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ จะได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรฯ”

สุดท้ายฝากถึงศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ให้กลับมาช่วยเหลือมหาวิทยาลัย ช่วยเหลือน้องๆ ส่วนน้องที่ลำบาก อยากบอกว่าอย่าอายที่จะขอทุน เช่นในตอนที่ผมเรียน ปี 2514  ที่บ้านลำบากถึงขั้นเกือบต้องลาออกกลางคัน แต่โชคดีที่ได้รับทุนจากกรรมการฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงิน 2,500 บาท ช่วยให้มีค่าใช้จ่ายอยู่ได้ถึง 6 เดือน จึงทำให้ได้เรียนต่อจนจบ