สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันการวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 5.5

23 September 2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคม และคณะกรรมการจัดการแข่งขันการวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 5.5 ได้ร่วมมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม (CMU- Chiang Mai Marathon 5.5 Virtual Run) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ประกอบด้วย

1. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันการวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 5.5 (CMU – Chiang Mai Marathon 5.5 Virtual Run) จำนวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.นางสาววรรณดา วังทองคำ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.นางนารีรัตน์ จันทรมังกร ที่ปรึกษาสมาคม และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินรวมจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกสำหรับโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท และเพื่อสมทบทุนโครงการสร้างบ้านหลังใหม่แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท

4.บุตรธิดาและหลานคุณแม่สมศรี วังทองคำ บริจาคเงิน 109,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.นายโทมัส อิ๊บ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.นางสาวอนิตา อิ๊บ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่