กลับมาอีกครั้ง กับ CMU Alumni Speech 2 "ศาสตร์และศิลป์การพูดสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 2"

13 September 2021