สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ผนึกกำลังนักศึกษาทุนฯ และนักศึกษาเก่า จัดเตรียมของที่ระลึกนักวิ่ง CMU Chiang Mai Marathon Virtual Run 5.5

14 March 2021

นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ชมรมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาทุนของสมาคมฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมแพคเก็จของที่ระลึกในกิจกรรม การวิ่งการกุศล CMU Chiang Mai Marathon Virtual Run 5.5 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ณ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่.