พิธีมอบทุนการศึกษา CMU Charity Bike Ride 2019

07 December 2020

คุณนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา CMU Charity Bike Ride 2019 ให้กับน้องๆนักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 9 ทุน รวมมูลค่า 1,500,000 บาท โดยมีคุณไพศาล สุรธรรมวิทย์ ประธานอนุกรรมการจัดงาน CMU Charity Bike Ride 2019 เป็นผู้กล่าวให้โอวาทกับน้องๆนักศึกษาที่ได้รับทุน ภายในพิธีมอบทุนมีนักศึกษาเก่า มช. คณะกรรมกรรมการของสมาคม คณะกรรมการจัดหาทุนและคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุน รวมทั้งอดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่า คุณซวง ชัยสุโรจน์ และคุณสมยศ วงษ์ทองลาลี ได้ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ ณ สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563